e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: Belirtilen mükellefler, 1/7/2019 tarihinden itibaren e-İrsaliye Uygulamasına dahil olmak ve bu tarihten itibaren belirtilen mal sevkiyatı işlemlerine ait sevk irsaliyeleri ile e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflere düzenleyecekleri veya bu mükelleflerden alacakları sevk irsaliyelerini e-İrsaliye Uygulaması kapsamında “e-İrsaliye” olarak düzenleme ve almaları zorunludur.

tt